Edycja

Pierwsza edycja Remembrance and Future Forum organizowana przez Centrum Historii Zajezdnia odbyła się w czerwcu. Wkroczyliśmy w świat online, otwierając platformę debaty na temat najważniejszych wyzwań i dylematów współczesności. Zaprosiliśmy do wielogłosowej dyskusji z udziałem największych umysłów naszych czasów, intelektualistów oraz liderów społecznych z Polski i ze świata. Przenieśliśmy się do świata wirtualnego, gdzie zaproszeni goście pochylili się nad „Wymiarami Solidarności”, także w kontekście aktualnego ogólnoświatowego kryzysu epidemicznego.

– W 2020 roku, czterdzieści lat po Sierpniu ‘80 temat Forum nawiązywał do doświadczenia Polski lat 80. i narodzin ruchu Solidarności. Idea solidarności stanowiła dla nas punkt wyjścia do refleksji nad współczesnymi podziałami i pęknięciami społecznymi, nad sensem solidarności społecznej w epoce współczesnego kapitalizmu i konfliktów kulturowych, empatii i wrażliwości społecznej czasów nowych mediów, solidarności międzynarodowej w epoce nowych napięć geopolitycznych, kryzysów międzynarodowych, pytań o kondycję i przyszłość demokracji liberalnej, znaczenia słowa wspólnota, obywatelskość.

Zaproszeni goście będą rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach i dylematach współczesności, kwestiach istotnych zarówno z punktu widzenia Wrocławia, Polski, jak i całej Europy. W wydarzeniu wzięło udział kilkunastu europejskich myślicieli, którzy wygłosili swoje wykłady oraz wzięli udział w debatach online.

#Wykłady, debaty, dyskusje

Od 5 czerwca, co tydzień na stronach internetowych Centrum Historii Zajezdnia były prezentowane wyjątkowe, przygotowane specjalnie na potrzeby Forum wystąpienia gości na temat solidarności w kontekście aktualnych problemów globalnych. Poza wykładami, w ramach RAF Forum odbyły się także dyskusja online pt. “Konfrontacje z totalitaryzmami a kształtowanie się wolności religijnej”. W debacie zaplanowanej na 29 czerwca wzięli udział: prof. Kazimierz Michał Ujazdowski, prof. Gert Pickel z Uniwersytetu w Lipsku. Odbył się również cykl warsztatów zatytułowanych „Solidarność krok po kroku” prowadzonych przez prof. Michała Łuczewskiego. 

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Piotr Czekierda, Krzysztof Noworyta czy Dariusz Rosiak. Kolejnym wydarzeniem, które odbyło się w ramach Forum była debata historyków z Europy Środkowo – Wschodniej poświęcona drodze do wolności w poszczególnych krajach i radzeniu sobie z niechcianym dziedzictwem komunizmu. Dyskusję tę przygotowaliśmy wspólnie z Platformą Europejskiej Pamięci i Sumienia, a poprowadził ją dr Łukasz Kamiński.

Wybór motywu przewodniego zeszłorocznej edycji Forum nie był przypadkowy. Miał on związek z organizacją wrocławskich obchodów 40. rocznicy powstania NSZZ “Solidarność”, które były organizowane przez Centrum Historii Zajezdnia. 

Wykłady i debaty Remembrance and Future Forum: