Podczas Remembrance and Future Forum rozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach i dylematach współczesności, kwestiach istotnych zarówno z punktu widzenia Wrocławia, Polski, jak i całej Europy. Szukamy na nie odpowiedzi, czerpiąc inspirację z powojennej historii naszego miasta.

Dostrzegamy, że wyzwaniem czasu są postępujące podziały i rozpad wspólnot. Dotyczy to zarówno wymiaru lokalnego, kapitału zaufania w codziennych relacjach społecznych, jak też zjawiska nazywanego (ciągle na wyrost) wojną „polsko – polską”, czy wreszcie kryzysu wspólnoty europejskiej. Sądzimy, że doświadczanie powojennego Wrocławia może być dobrym punktem wyjścia do dyskusji nad tymi problemami. Na doświadczenie to składają się zarówno wojenna trauma, bolesny proces wymiany ludności, wielkie zniszczenia i opresja komunistycznego państwa, ale też odbudowa z ruin, dekady zakorzeniania się nowej społeczności i tworzenia z Wrocławia otwartego na świat polskiego miasta, historia pojednania polsko – niemieckiego, czy dzieje i etos „Solidarności”,. To wszystko daje nam wiarę, że przekraczanie podziałów jest możliwe. Z tego chcemy czerpać.

Chodzi nam też o spotkanie. Wierzymy, że od spotkania zaczynają się współpraca, przyjaźń, pojednanie i życie we wspólnocie. W ubiegłym roku na przeszkodzie stanęła nam pandemia, a większość wydarzeń odbywała się w formie online. W tym roku zdecydowaliśmy się zawalczyć o to, by nasze spotkanie było realne i osobiste. Dlatego Remebrance and Future Forum przybrało formę kameralnych dyskusji, warsztatów i towarzyszących projektów, by zarówno występujący, jak i publiczność mogli widzieć siebie nawzajem jako partnerów do rozmowy.

Organizatorzy