Adam Makowski

Adam Makowski

  • Historyk
  • Historyk

Historyk, prof. dr hab. nauk humanistycznych. Obecnie pracownik naukowy w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, wcześniej dyrektor tegoż Instytutu. W obszarze jego zainteresowań są: historia najnowsza Polski, historia Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społecznych i gospodarczych, polityka zagraniczna Polski po 1989 roku. Redaktor naukowy rocznika Studia Maritima. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor, współautor i redaktor naukowy kilkunastu publikacji książkowych, ostatnio Między iluzją a realiami. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957-1970, Szczecin 2019

Spotkania z Adam Makowski

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
6:30 pm

DISCUSSION: #WESTERN TERRITORIES - NEW BEGINNINGS

Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021
18:30

dyskusja: #ZIEMIE ZACHODNIE OD NOWA