Alexandra Grochowski

Alexandra Grochowski

  • Meetingpoint Memory Messiaen w Goerlitz

Kieruje Meetingpoint Memory Messiaen w Goerlitz, którego celem jest kultywowanie pamięci Ofiar niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIII A z czasów II wojny światowej. Członkini rady Fundacji „Pamięć, Edukacja, Kultura”, której głównym celem jest praca z młodymi ludźmi poprzez przekazywanie wiedzy historycznej związanej z regionem, kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich i uświadamianie znaczenia tożsamości regionalnej. Efektem tych działań jest stworzenie w regionie pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego partnerską sieć stowarzyszeń, miejsc pamięci i organizacji samorządowych.

Spotkania z Alexandra Grochowski

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023
18:00 - 19:30

Lokalne upamiętnienia ofiar niemieckiego nazizmu i tworzenie społecznych miejsc pojednania