Andrzej Paczkowski

Andrzej Paczkowski

  • Profesor, specjalista z zakresu najnowszej historii Polski

Profesor, specjalista z zakresu najnowszej historii Polski, do 2009 r. Przewodniczący Kolegium IPN. W okresie PRL była działaczem opozycji antykomunistycznej, od 1980 członkiem NSZZ "Solidarność"; publikował w wydawnictwach podziemnych i redagował serię "Archiwum solidarności". Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor licznych opracowań naukowych, m.in. „Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL” oraz „Wojny polsko-jaruzelskiej. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983”. 

Spotkania z Andrzej Paczkowski

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021