Andrzej Zoll

Andrzej Zoll

  • Profesor nauk prawnych

Profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1991–1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993–1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 2000–2006 Rzecznik Praw Obywatelskich. Autor około 300 prac z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego, filozofii prawa. Doktor honoris causa uniwersytetów w Moguncji i Wilnie oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Spotkania z Andrzej Zoll

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023