Anna Graf

Anna Graf

  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach – wiejskiego domu kultury działającego na rzecz budowania wspólnoty opartej na tożsamości lokalnej mieszkańców Dolnego Śląska.

Spotkania z Anna Graf

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
9:00

Ziemie Zachodnie i Północne - upamiętnienia między miastem a regionem, doświadczenie dwu totalitaryzmów i przemieszczeń, sieć izb pamięci.

Dzień 2 15 listopada, 2023