Annie Martin

Annie Martin

  • Dyrektor Muzeum Ruchu Oporu w Limoges

Dyrektor Muzeum Ruchu Oporu w Limoges, którego głównym celem jest pokazanie wartości obywatelskich i solidarnościowych, którymi kierował się ruch oporu podczas II wojny światowej. Muzeum prowadzi „Centralną Sieć Muzeów Ruchu Oporu”, mającą na celu zebranie zasobów muzeów we wspólnym katalogu.

Spotkania z Annie Martin

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023
18:00 - 19:30

Lokalne upamiętnienia ofiar niemieckiego nazizmu i tworzenie społecznych miejsc pojednania