Antoine Arjakovsky

Antoine Arjakovsky

  • Historyk

Francuski historyk chrześcijaństwa, współdyrektor wydziału Polityka i Religie w Collège des Bernardins i emerytowany dyrektor Instytutu Badań Ekumenicznych we Lwowie. W latach 1989-2004 pracował we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako dyrektor French University College w Moskwie i zastępca dyrektora Instytutu Francuskiego na Ukrainie (1998-2004). Jest także attaché ds. Współpracy edukacyjnej w Kijowie. Opublikował kilka książek poświęconych historii myśli ortodoksyjnej i wykładał na kilku europejskich i amerykańskich uniwersytetach: Akademii Mohyla w Kijowie, Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytecie Katolickim w Louvain, Centre Sèvres, Uniwersytecie Notre Dame.

Spotkania z Antoine Arjakovsky

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023