Attila Szalai (1950-2020)

Attila Szalai (1950-2020)

  • Dziennikarz, politolog, tłumacz, pisarz, tłumacz literacki i dyplomata

Dziennikarz, politolog, tłumacz, pisarz, tłumacz literacki i dyplomata. W latach 1972-1976 wizytator kolportażu regionalnego w Przedsiębiorstwie Dystrybucji Książki „Művelt Nép”. W latach 1976-1990 mieszkał w Warszawie, gdzie pracował jako tłumacz i publikował w polskich czasopismach kulturalnych i – pod pseudonimami– w gazetach demokratycznej opozycji w Polsce i na Węgrzech. W latach 1989-1990 współpracownik działu zagranicznego „Gazety Wyborczej”. W latach 1989-1991 warszawski korespondent, a następnie na Węgrzech członek kolegium redakcji pierwszego niezależnego dziennika „Dátum”. W latach 1991-1993 zastępca kierownika działu zagranicznego, potem czołowy komentator polityczny redakcji konserwatywnego dziennika „Új Magyarország”. W okresie 1993-1995 radca prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Ambasadzie Węgier w Warszawie. Następnie szef działu zagranicznego, zastępca redaktora naczelnego, wreszcie redaktor naczelny dziennika „Új Magyarország”. Założyciel i naczelny redaktor dziennika konserwatywnego „Napi Magyarország”. W latach 1998-2001 radca prasowy i kulturalny w Ambasadzie Węgier w Warszawie. W latach 2001-2005 dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Od 2005 do 2009 starszy radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kierownik referatu mediów i prasy. W latach 2009-2013 radca prasowy i kulturalny, a następnie pierwszy radca w Ambasadzie Węgier w Warszawie. Autor dziennika „Na polskiej ziemi”. W 2019 r. uhonorowany Nagrodą IPN „Świadek Historii”. 

Spotkania z Attila Szalai (1950-2020)

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023