Bronisław Wildstein

Bronisław Wildstein

  • Pisarz, dziennikarz, publicysta.

Pisarz, dziennikarz, publicysta. W latach siedemdziesiątych działacz opozycji antykomunistycznej. Współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. W 1980 r. uczestniczył w zakładaniu Solidarności i NZS-u w Krakowie. Stan wojenny zastał go na Zachodzie. Współzałożyciel i w latach 1982-87 redaktor naczelny wydawanego w Paryżu miesięcznika „Kontakt”. Publikował w prasie emigracyjnej i podziemnej. Paryski korespondent RWE. Po powrocie do Polski dyrektor Radia Kraków. Sekretarz redakcji „Życia Warszawy”. W 1996 r. tworzy dziennik „Życie“, w którym pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Po usunięciu go z tej gazety w 1997 r. pisuje do wielu pism i magazynów. Od 2000 r. publicysta „Rzeczpospolitej“ skąd zostaje zwolniony z powodu wyniesienia z IPN tzw. „listy Wildsteina“. Publicysta tygodnika „Wprost”. Prezes TVP. Ponownie publicysta „Rzeczpospolitej” i tygodnika „Uważam Rze“. Współzałożyciel i twórca telewizji „Republika“, gdzie pełnił funkcję redaktora naczelnego, a także prezesa. Był publicystą tygodnika „Do Rzeczy“. Prowadził audycje w radio i telewizji. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego. 

Spotkania z Bronisław Wildstein

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023