Cécile Vaissié

Cécile Vaissié

  • Absolwentka ESSEC Business School

Absolwentka ESSEC Business School. Profesor w dziedzinie badań nad Rosją i sowietyzmem na Uniwersytecie w Rennes. Zajmuje się badawczo rosyjskimi strategiami wpływu we Francji i Europie, związkami pomiędzy sztuką, polityką i społeczeństwem w Rosji po roku 1940 r., opozycją w Rosji od 1917 r., a także problemami związanymi z historią i pamięcią w byłych krajach Związku Radzieckiego oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka wydanej w Polsce „Siatki Kremla we Francji”. 

Spotkania z Cécile Vaissié

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021