Dan Michman

Dan Michman

  • Profesor historii

Profesor historii, kieruje Międzynarodowym Instytutem Badań nad Holokaustem Yad Vashem. Opublikował liczne książki i artykuły poświęcone różnym aspektom Zagłady. Jego prace są tłumaczone na wiele języków.

Spotkania z Dan Michman

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023