Dan Michman

Dan Michman

  • Profesor historii

Profesor historii, kieruje Międzynarodowym Instytutem Badań nad Holokaustem Yad Vashem. Opublikował liczne książki i artykuły poświęcone różnym aspektom Zagłady. Jego prace są tłumaczone na wiele języków.

Spotkania z Dan Michman

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021