Erhard Busek

Erhard Busek

  • Polityk i prawnik

Austriacki polityk i prawnik, parlamentarzysta i minister, w latach 1991–1995 wicekanclerz oraz przewodniczący Austriackiej Partii Ludowej W latach 2002–2008 był specjalnym koordynatorem Paktu Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej. Autor licznych publikacji książkowych, głównie z zakresu politologii i integracji europejskiej. Doktor honoris causa kilku uczelni (w tym z Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy i Austrii). Odznaczony m.in. słowackim Orderem Podwójnego Białego Krzyża II klasy.

Spotkania z Erhard Busek

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021