Erhard Busek

Erhard Busek

  • Polityk i prawnik

Austriacki polityk i prawnik, parlamentarzysta i minister, w latach 1991–1995 wicekanclerz oraz przewodniczący Austriackiej Partii Ludowej W latach 2002–2008 był specjalnym koordynatorem Paktu Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej. Autor licznych publikacji książkowych, głównie z zakresu politologii i integracji europejskiej. Doktor honoris causa kilku uczelni (w tym z Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy i Austrii). Odznaczony m.in. słowackim Orderem Podwójnego Białego Krzyża II klasy.

Spotkania z Erhard Busek

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023