Grzegorz Hryciuk

Grzegorz Hryciuk

  • Profesor historii

Profesor historii od lat związanym z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się m.in. historią Europy Wschodniej, stosunkami polsko-ukraińskimi oraz masowymi deportacjami ludności w Związku Radzieckim. Współautor „Atlasu ziem Polski”.

Spotkania z Grzegorz Hryciuk

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021