Grzegorz Lindenberg

Grzegorz Lindenberg

  • Socjolog, dziennikarz

Socjolog, dziennikarz. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie się doktoryzował. W latach 1985-1987 był badaczem pracującym w Russian Research Center na Uniwersytecie Harvarda w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Jest jednym ze współzałożycieli „Gazety Wyborczej” oraz założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Super Expressu”. Od 1996 r. do 2004 r. był członkiem zarządu Fundacji Stefana Batorego w Warszawie. Autor książek m.in. „Zmiana społeczna a świadomości polityczna“, „Ludzkość poprawiona” oraz „Wzbierająca fala. Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce”. 

Spotkania z Grzegorz Lindenberg

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021