Helena Teixeira Respondek

Spotkania z Helena Teixeira Respondek

Day 1 10 października, 2022
Day 2 11 października, 2022
11:30 am – 12:30 pm

Guided tour of the "Wroclaw 1945–2016" exhibition

12:30 pm

Strengthening internal consistency on the basis of Edith Stein's anthropology (WORKSHOPS)

Day 3 12 października, 2022
Dzień 3 12 października, 2022
Dzień 2 11 października, 2022
12:30

Umacnianie wewnętrznej spójności na podstawie antropologii Edyty Stein (WARSZTATY)