Jakub Tyszkiewicz

Jakub Tyszkiewicz

  • Historyk

Historyk specjalizujący się w historii najnowszej, historii Śląska oraz stosunkach polsko-amerykańskich; nauczyciel akademicki związany z uczelniami we Wrocławiu. Ukończył studia z zakresu historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zakończył je uzyskaniem tytułu magistra w 1991 roku. Bezpośrednio potem kontynuował dalsze kształcenie na studiach doktoranckich. W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W 2004 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia najnowsza na podstawie rozprawy nt. Otwarte okno w "żelaznej kurtynie". Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski oraz pomyślnie zdanego kolokwium habilitacyjnego. Niedługo potem awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

Spotkania z Jakub Tyszkiewicz

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023