Jan Holzer

Jan Holzer

  • Politolog

Politolog, specjalista w zakresie teorii reżimów niedemokratycznych i hybrydowych, teorii demokratyzacji, polityki w Rosji, reżimów politycznych krajów postkomunistycznych i polityki współczesnej w Czechach. Autor i współautor książek, między innymi „Challenges to Democracies in East Central Europe”  oraz ponad 100 tekstów naukowych. Wykładowca Wydziału Studiów Społecznych i pracownik Międzynarodowego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie.  Redaktor naczelny czasopisma  „Central European Political Studies”.

Spotkania z Jan Holzer

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021