Jie-Hyun-Lim

Jie-Hyun-Lim

  • Profesor historii

Profesor historii. W swoich badaniach porusza problem nacjonalizmu w specyficznym kontekście, który nazywa „nacjonalizmem ofiary” i definiuje jako konkurujące zbiorowe wspomnienia o pozycję ofiar. Autor ilustruje swoje idee przykładami z czasów II wojny światowej, zwłaszcza z historii Japonii i Korei, ale także Niemiec, Austrii i Polski.

Spotkania z Jie-Hyun-Lim

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
4:30 pm

MEETING: #VICTIM NATIONALISM: A GLOBAL REMEMBRANCE OF POST-WAR MEMORIES

Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021
16:30

spotkanie: #NACJONALIZOWANIE PAMIĘCI OFIAR: GLOBALNA HISTORIA POWOJENNYCH WSPOMNIEŃ