Joanna Nowosielska-Sobel

Joanna Nowosielska-Sobel

  • Historyk

Historyk specjalizująca się w historii najnowszej Polski i powszechnej, historii Śląska i Prus; nauczyciel akademicki związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Studiowała historię na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie otrzymała tytuł magistra. Po ukończeniu studiów została zatrudniona na macierzystej uczelni w Instytucie Historycznym UWr jako asystent, a potem od 2001 roku adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej. W tym samym roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W 2012 roku została wybrana na zastępcę dyrektora Instytutu Historycznego UWr do spraw dydaktycznych.

Spotkania z Joanna Nowosielska-Sobel

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
6:30 pm

DISCUSSION: #WESTERN TERRITORIES - NEW BEGINNINGS

Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021
18:30

dyskusja: #ZIEMIE ZACHODNIE OD NOWA