Jochen Böhler

Jochen Böhler

  • Profesor historii

Profesor historii na Uniwersytecie w Jenie, w latach 2000-2010 pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Specjalista od historii stosunków niemiecko-polskich, kampanii wrześniowej oraz zbrodni narodowego socjalizmu. Autor m.in. książki "Najazd 1939. Niemcy przeciw Polsce".

Spotkania z Jochen Böhler

Day 1 10 października, 2022
Day 2 11 października, 2022
Day 3 12 października, 2022
Dzień 3 12 października, 2022
Dzień 2 11 października, 2022