Jochen Böhler

Jochen Böhler

  • Profesor historii

Profesor historii na Uniwersytecie w Jenie, w latach 2000-2010 pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Specjalista od historii stosunków niemiecko-polskich, kampanii wrześniowej oraz zbrodni narodowego socjalizmu. Autor m.in. książki "Najazd 1939. Niemcy przeciw Polsce".

Spotkania z Jochen Böhler

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023