Kazimierz M Ujazdowski

Kazimierz M Ujazdowski

  • Polityk, doktor habilitowany nauk prawnych

Polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych UŁ. Specjalista w dziedzinie doktryn politycznych i prawa konstytucyjnego. Minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka (2000–2001), Kazimierza Marcinkiewicza (2005–2006) oraz Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007), wicemarszałek Sejmu IV kadencji (2004–2005), poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, senator X kadencji. Założyciel Europejskiego Centrum Badań Ustrojowych, członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Prezes Fundacji dla Nauki.

Spotkania z Kazimierz M Ujazdowski

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023