Kornel Morawiecki (1941–2019)

Kornel Morawiecki (1941–2019)

  • Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL

Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, redaktorem podziemnych publikacji, współorganizatorem „Solidarności” na Dolnym Śląsku, w 1982 r. współzałożycielem i przewodniczącym „Solidarności Walczącej”. Działacz m.in. Ruchu Odrodzenia Polski, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Solidarności Walczącej. Doktor fizyki, pracownik Politechniki Wrocławskiej. 

Spotkania z Kornel Morawiecki (1941–2019)

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023