Krzysztof Grzelczyk

Krzysztof Grzelczyk

  • Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL

Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współzałożyciel i rzecznik Komitetu Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej oraz uczestnikiem strajku w Zajezdni Autobusowej we Wrocławiu. Od 2002 r. zaangażowany na rzecz ruchów demokratycznych na Ukrainie i Białorusi. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2017 jest konsulem generalnym RP w Toronto. 

Spotkania z Krzysztof Grzelczyk

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023