Krzysztof Wołodźko

Krzysztof Wołodźko

  • Dziennikarz i publicysta „Nowego Obywatela”

Dziennikarz i publicysta „Nowego Obywatela”, felietonista „Gazety Polskiej Codziennie” oraz Polskiego Radia 24, członek krakowskiej spółdzielni „Ogniwo”, ekspert Narodowego Centrum Kultury. Pisze m.in. do „Znaku”, „Ha!artu”, „Frondy Lux”, „Pressji”, „Kontaktu”, tygodnika „W Sieci”. Współpracuje z portalami lewicowo.pl i „Nowe Peryferie”, a także miesięcznikiem internetowym „Nowa Konfederacja”. Publikował również m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Życiu Duchowym”, „Trybunie”. W kwestiach społeczno-gospodarczych odwołuje się do tradycji przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej. 

Spotkania z Krzysztof Wołodźko

Day 1 10 października, 2022
Day 2 11 października, 2022
Day 3 12 października, 2022
Dzień 3 12 października, 2022
Dzień 2 11 października, 2022