Krzysztof Wołodźko

Krzysztof Wołodźko

  • Dziennikarz i publicysta „Nowego Obywatela”

Dziennikarz i publicysta „Nowego Obywatela”, felietonista „Gazety Polskiej Codziennie” oraz Polskiego Radia 24, członek krakowskiej spółdzielni „Ogniwo”, ekspert Narodowego Centrum Kultury. Pisze m.in. do „Znaku”, „Ha!artu”, „Frondy Lux”, „Pressji”, „Kontaktu”, tygodnika „W Sieci”. Współpracuje z portalami lewicowo.pl i „Nowe Peryferie”, a także miesięcznikiem internetowym „Nowa Konfederacja”. Publikował również m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Życiu Duchowym”, „Trybunie”. W kwestiach społeczno-gospodarczych odwołuje się do tradycji przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej. 

Spotkania z Krzysztof Wołodźko

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023