Ks. Jerzy Myszor

Ks. Jerzy Myszor

  • Profesor historii nowożytnej i współczesnej

Profesor historii nowożytnej i współczesnej, zajmuje się historią Kościoła. Autor licznych publikacji poświęconych prześladowaniom duchowieństwa w czasie okupacji hitlerowskiej oraz w PRL. Redagował m.in. tom „Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego”.

Spotkania z Ks. Jerzy Myszor

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023