Ks. Jerzy Myszor

Ks. Jerzy Myszor

  • Profesor historii nowożytnej i współczesnej

Profesor historii nowożytnej i współczesnej, zajmuje się historią Kościoła. Autor licznych publikacji poświęconych prześladowaniom duchowieństwa w czasie okupacji hitlerowskiej oraz w PRL. Redagował m.in. tom „Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego”.

Spotkania z Ks. Jerzy Myszor

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021