Magdalena Klag

Magdalena Klag

  • Izba Pamięci w Kątach Wrocławskich

Kieruje Izbą Pamięci w Kątach Wrocławskich współprowadzoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Izba Pamięci mieści wystawę „Od Kanth do Kątów Wrocławskich” i jest owocem starań lokalnej społeczności na rzecz pamięci o historii mieszkańców regionu. Izba organizuje wiele zajęć edukacyjnych skierowanych w większości do dzieci.

Spotkania z Magdalena Klag

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
9:00

Ziemie Zachodnie i Północne - upamiętnienia między miastem a regionem, doświadczenie dwu totalitaryzmów i przemieszczeń, sieć izb pamięci.

Dzień 2 15 listopada, 2023