Marek A. Cichocki

Marek A. Cichocki

  • Germanista, filozof, politolog

Germanista, filozof, politolog. Dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin oraz redaktor naczelny periodyku „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”. Były doradca Prezydenta RP ds. traktatu konstytucyjnego i przyszłości UE oraz ds. negocjowania Traktatu z Lizbony. Wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie oraz w College of Europe. Współwydawca rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna. Autor książek „Ciągłość i zmiana”, „Porwanie Europy”, „Władza i pamięć”, „Problemy politycznej jedności w Europie”. Specjalizuje się w tematyce niemieckiej, integracji europejskiej i historii idei politycznych.

Spotkania z Marek A. Cichocki

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021