Marek Kornat

Marek Kornat

  • Profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kierownik Zakładu Historii Dyplomacji i Studiów nad Systemami Totalitarnymi) a ponadto profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się problematyką historii stosunków międzynarodowych; sowietologią jako dyscypliną naukową, sprawami reżimów totalitarnych w Europie XX wieku, polityką Stolicy Apostolskiej w okresie 1914—1945 oraz polską myślą polityczną i historyczną XIX i XX wieku. Wydał monografię „Polen zwischen Hitler und Stalin. Studien zur polnischen Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit”.

Spotkania z Marek Kornat

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023