Marguerite A  Peeters

Marguerite A Peeters

  • Założycielka i Dyrektorka Instytutu na rzecz Dynamiki Dialogu Międzykulturowego,

Założycielka i Dyrektorka Instytutu na rzecz Dynamiki Dialogu Międzykulturowego, który zajmuje się kluczowymi pojęciami, wartościami i mechanizmami globalizacji. Dziennikarka oraz analityk procesów globalizacji rewolucji kulturowej Zachodu w czasach po Zimnej Wojnie. Założycielka agencji informacyjnej IIS tworzącej raporty analityczne na temat rozwoju politycznego i kulturowego. Jej badania koncentrują się na nowym, globalnym języku, który pojawił się w latach dziewięćdziesiątych na podłożu postmodernistycznej etyki. Wykładowca na Pontifical University Urbaniana, Pontifical Lateran University, czy Catholic University of Congo. Autorka m.in. „Gender – światowa norma polityczna i kulturowa” i „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania”. 

Spotkania z Marguerite A Peeters

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023