Maria Axiente

Maria Axiente

  • Muzealniczka

Założycielka Fundacji Pamięci Więzienia Pitesti i wydawnictwa Manuscris. Muzealniczka, absolwentka University of the Arts London, Wimbledon College of Art oraz studiów MBA przy Katedrze UNESCO Uniwersytetu w Bukareszcie.. Od 2011 roku koordynuje działania związane z represjami komunistycznymi w Rumunii oraz opracowuje programy edukacyjne na temat zatrzymań politycznych i represji wobec dyktatury komunistycznej w Rumunii.

Spotkania z Maria Axiente

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023