Maria Kromp-Zaleska

Maria Kromp-Zaleska

  • Dyrektor Domu Edyty Stein we Wrocławiu

Dyrektor Domu Edyty Stein we Wrocławiu działającego jako centrum badań poświęconych dziedzictwu patronki otwartym również dla zwiedzających oraz miejsce organizacji wydarzeń o tematyce międzyreligijnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i spotkań narodów polskiego, niemieckiego i żydowskiego.

Spotkania z Maria Kromp-Zaleska

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023
18:00 - 19:30

Lokalne upamiętnienia ofiar niemieckiego nazizmu i tworzenie społecznych miejsc pojednania