Maria Wanke-Jerie

Maria Wanke-Jerie

  • Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, z wykształcenia matematyk teoretyk, specjalista public relations, od 25 lat pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po studiach pracowała w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku naukowo-dydaktycznym; jej zainteresowania naukowe dotyczyły algebry ogólnej. W latach 1989–1990 była członkiem prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” AR i pełniła funkcję rzecznika informacji oraz redaktora pisma „Komunikaty”. 

Spotkania z Maria Wanke-Jerie

Day 1 10 października, 2022
Day 2 11 października, 2022
Day 3 12 października, 2022
Dzień 3 12 października, 2022
Dzień 2 11 października, 2022