Michał Matlak

Michał Matlak

  • Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, napisał pracę doktorską na temat relacji religii i polityki na poziomie europejskim pod kierunkiem prof. Oliviera Roy. Był stypendystą m.in. Uniwersytetu w Princeton, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Instytutu Nauko Człowieku w Wiedniu. Od 2016 pracuje w Parlamencie Europejskim jako doradca ds. zagranicznych UE. Jego esej „Lekcja z brexitu” został nagrodzony w 2018 roku nagrodą ambasadora Luksemburga na Festiwalu Conrada w Krakowie.

Spotkania z Michał Matlak

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023