Monika Kareniauskaitė

Monika Kareniauskaitė

  • Doktor historii

Doktor historii, badaczka historii w Centrum Badań nad Ludobójstwem i Oporem na Litwie. Zajmuje się prawem karnym i sądownictwem karnym na Litwie i w Związku Radzieckim po 1917 r. Zajmuje się także antysowieckim ruchem oporu, sowieckimi procesami politycznymi i deportacjami, ruchem dysydenckim oraz pamięcią historyczną i kulturą pamięci w byłym regionie wschodnim. Blok i ZSRR. W 2017 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych.  Współautorka i współredaktorka książki “Antykomunistyczna opozycja w Polsce i na Litwie - zjawisko podobne, wspólne czy równoległe?”.

Spotkania z Monika Kareniauskaitė

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021