Nikolaj Iwanow

Nikolaj Iwanow

  • Historyk

Historyk białoruskiego pochodzenia, który od lat związany z Uniwersytetem Opolskim. W przeszłości wykładał również na Uniwersytecie Stanforda, Sorbonie czy Uniwersytecie Londyńskim. Swoje badania poświęca głównie losom mniejszości polskiej w ZSSR, w tym sowieckim zbrodniom dokonanym na Polakach. Jest autorem takich książek jak: „Powstanie warszawskie widziane z Moskwy, Zapomniane ludobójstwo”, „Polacy w państwie Stalina czy Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921–1939”.

Spotkania z Nikolaj Iwanow

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023