Paweł Rojek

Paweł Rojek

  • Filozof i socjolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

Filozof i socjolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2011-2015 redaktor naczelny kwartalnika „Pressje”. Autor „Semiotyki Solidarności”, „Przekleństwa imperium” i „Awangardowego konserwatyzmu”, „Liturgia dziejów o mesjanizmie Jana Pawła II”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Członek Klubu Jagiellońskiego. 

Spotkania z Paweł Rojek

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023