prof. Gert Pickel

prof. Gert Pickel

  • Socjolog i politolog

Niemiecki socjolog i politolog, profesor nauk społecznych. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Lipsku na Wydziale Teologicznym. Zajmuje się socjologią Kościoła i religii. Jego prace koncentrują się również na badaniach kultury politycznej oraz badaniach porównawczych demokracji. Opublikował wiele prac naukowych, między innymi na temat socjologii religii. Jego dorobek naukowy obejmuje również publikacje dotyczące Europy Wschodniej i porównania sytuacji religijnej państw tego regionu po socjalizmie, przemianach politycznych i dokonujących się procesach demokratyzacji z państwami innych części Europy. Jest członkiem zarządu sekcji socjologii religii Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego, angażował się także w prace Grupy Roboczej ds. Badań nad Demokracją Niemieckiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych. Zasiada również w zarządzie tego stowarzyszenia. Ponadto prof. Pickel jest członkiem rady doradczej Akademii Religii Świata w Hamburgu.

Spotkania z prof. Gert Pickel

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023