Richard Demarco

Richard Demarco

  • Nauczyciel, artysta, filozof

Nauczyciel, artysta, filozof. Organizator kilku tysięcy wystaw i premier teatralnych podczas Międzynarodowego Festiwalu Edynburskiego. Twórca Demarco Archives, unikalnego zbioru zdjęć i dzieł artystycznych dokumentującego historię spotkań awangardy z Zachodniej i Wschodniej Europy od lat 60-tych do upadku komunizmu. W roku 2013 odznaczony przez Parlament Europejski medalem Obywatela Europy.

Spotkania z Richard Demarco

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023