Robert Kostro

Robert Kostro

  • Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie

Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie. Absolwent historii UW. Działał w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski. Redaktor pism konserwatywnych, publicysta. Pełnił m.in. funkcję dyrektora gabinetu politycznego ministra kultury, wicedyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, doradcy Grupy Unii na rzecz Europy Narodów w Parlamencie Europejskim.

Spotkania z Robert Kostro

Day 3 31 lipca, 2021
2:00 pm

PRESENTATION OF THE MUSEUM OF POLISH HISTORY

Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
14:00

PREZENTACJA MUZEUM HISTORII POLSKI

Dzień 2 30 lipca, 2021