Robert Żurek

Robert Żurek

  • Absolwent historii i teologii katolickiej

Absolwent historii i teologii katolickiej na Freie Universität w Berlinie. W Instytucie Historii Martin-Luther-Universität w Halle w 2003 r. obronił pracę doktorską poświęconą stosunkom między polskim a niemieckim kościołem ewangelickim i katolickim w latach 1945-1956. Pełnił rolę zastępcy dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz dyrektora wrocławskiego oddziału IPN. Do jego głównych zainteresowań należą stosunki polsko-niemieckie po 1945 r. oraz relacje państwo-kościół w Polsce i Niemczech. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.

Spotkania z Robert Żurek

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023