Robert Żurek

Robert Żurek

  • Absolwent historii i teologii katolickiej

Absolwent historii i teologii katolickiej na Freie Universität w Berlinie. W Instytucie Historii Martin-Luther-Universität w Halle w 2003 r. obronił pracę doktorską poświęconą stosunkom między polskim a niemieckim kościołem ewangelickim i katolickim w latach 1945-1956. Pełnił rolę zastępcy dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz dyrektora wrocławskiego oddziału IPN. Do jego głównych zainteresowań należą stosunki polsko-niemieckie po 1945 r. oraz relacje państwo-kościół w Polsce i Niemczech. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.

Spotkania z Robert Żurek

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
6:30 pm

DISCUSSION: #WESTERN TERRITORIES - NEW BEGINNINGS

Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021
18:30

dyskusja: #ZIEMIE ZACHODNIE OD NOWA