Sławomir Dębski

Sławomir Dębski

  • Historyk

Historyk, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował również na Central European University w Budapeszcie, gdzie w 1994 uzyskał dyplom magistra w zakresie historii Europy Środkowej. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie pracy „Między Berlinem a Moskwą. Studium polityczno-wojskowych aspektów stosunków niemiecko-sowieckich 23 sierpnia 1939 – 22 czerwca 1941“. Monografia bazująca na pracy doktorskiej została uhonorowana nagrodą „Klio“. Od 2000 r. związany z PISM jako analityk, szef Biura Analiz oraz zastępca dyrektora. Redaktor kilku tomów Polskich Dokumentów Dyplomatycznych za lata 1918 i 1919. W latach 2007–2010 oraz ponownie od 2016 r. dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W latach 2011-2016 był również dyrektorem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Współzałożyciel Intersection Project. Były członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Od 2016 r. redaktor naczelny kwartalnika „Polski Przegląd Dyplomatyczny”. 

Spotkania z Sławomir Dębski

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023