Tomasz Rowiński

Tomasz Rowiński

  • Historyk idei, publicysta, redaktor „Christianitas”

Historyk idei, publicysta, redaktor „Christianitas”. Współpracował z pismem „Res Publica Nowa”, pracował w Centrum Myśli Jana Pawła II i był sekretarzem redakcji kwartalnika „Fronda”. Autor książek z wywiadami popularyzujących zagadnienia wiary i teologii, m. in. „Stworzenie czy ewolucja. Dylemat katolika” (z Michałem Chaberkiem OP), „Czy Pan Jezus mógł się przeziębić. Rozmowy o człowieczeństwie Boga” (z Dariuszem Kowalczykiem SJ), a także redaktor wyboru publicystyki „Spór o Rymkiewicza”.  

Spotkania z Tomasz Rowiński

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023