Tomasz Sawczuk

Tomasz Sawczuk

  • Absolwent prawa i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Absolwent prawa i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, komentator polityczny, członek redakcji tygodnika „Kultura Liberalna”.  

Spotkania z Tomasz Sawczuk

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021