Walter Hütter

Walter Hütter

  • Profesor historii,

Profesor historii, Przewodniczący Fundacji „Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec”. Od 1986 r. związany z Domem Historii, od 1991 r. jego wicedyrektor, od 2001 dyrektor ds. PR. Współpracownik wielu ważnych instytucji kulturalnych, m.in. Domu Europejskiej Historii w Brukseli. Autor publikacji z dziedziny muzeologii. 

Spotkania z Walter Hütter

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021