Wojciech Kucharski

Wojciech Kucharski

  • Historyk i archeolog

Historyk i archeolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, zajmuje się historią średniowiecza i czasów najnowszych, historią Kościoła, historią pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej i relacjami dyplomatycznymi PRL i Stolicy Apostolskiej. Zastępca dyrektora ds. naukowych w Ośrodku Pamięć i Przyszłość. Wykłada w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Twórca „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, członek rady naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu. Mieszka we Wrocławiu.

Spotkania z Wojciech Kucharski

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
4:30 pm

MEETING: #VICTIM NATIONALISM: A GLOBAL REMEMBRANCE OF POST-WAR MEMORIES

Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021
16:30

spotkanie: #NACJONALIZOWANIE PAMIĘCI OFIAR: GLOBALNA HISTORIA POWOJENNYCH WSPOMNIEŃ