Wojciech Kucharski

Wojciech Kucharski

  • Historyk i archeolog

Historyk i archeolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, zajmuje się historią średniowiecza i czasów najnowszych, historią Kościoła, historią pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej i relacjami dyplomatycznymi PRL i Stolicy Apostolskiej. Zastępca dyrektora ds. naukowych w Ośrodku Pamięć i Przyszłość. Wykłada w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Twórca „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, członek rady naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu. Mieszka we Wrocławiu.

Spotkania z Wojciech Kucharski

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023