Wojciech Sikora

Wojciech Sikora

  • Działacz opozycji w latach 70-tych

Działacz opozycji demokratycznej w Polsce w latach 70-tych (Studencki Komitet Solidarności, KSS „KOR”, NZS). W latach 1982-1989 działacz organizacji emigracyjnych w Paryżu m. in. współpracownik „Kultury” Jerzego Giedroycia, Biura Solidarności, „Kontaktu”, RFI i RWE. Reprezentant krakowskiego podziemnego pisma „Arka”. W latach 1983-1989 przedstawiciel australijskiej Fundacji Polcul (Polska Fundacja Kultury), 1987-2002 sekretarz Funduszu Pomocy Niezależnej Nauce i Literaturze Polskiej, współwłaściciel Wydawnictwa Aktis Sarl (1989-1995). Od 2000 r. pracuje w „Kulturze”, po śmierci Henryka Giedroycia - w 2010 r. - kieruje Stowarzyszeniem „Instytut Literacki Kultura”.  

Spotkania z Wojciech Sikora

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023