Zbigniew Gluza

Zbigniew Gluza

  • Prezes Fundacji Ośrodka KARTA

Prezes Fundacji Ośrodka KARTA zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Redaktor naczelny kwartalnika „Karta”, autor i redaktor licznych publikacji i albumów poświęconych historii XX wieku.

Spotkania z Zbigniew Gluza

Day 3 31 lipca, 2021
Day 2 30 lipca, 2021
Day 1 29 lipca, 2021
Dzień 3 31 lipca, 2021
Dzień 2 30 lipca, 2021