Zbigniew Gluza

Zbigniew Gluza

  • Prezes Fundacji Ośrodka KARTA

Prezes Fundacji Ośrodka KARTA zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Redaktor naczelny kwartalnika „Karta”, autor i redaktor licznych publikacji i albumów poświęconych historii XX wieku.

Spotkania z Zbigniew Gluza

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023