Zbigniew Gluza

Zbigniew Gluza

  • Prezes Fundacji Ośrodka KARTA

Prezes Fundacji Ośrodka KARTA zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Redaktor naczelny kwartalnika „Karta”, autor i redaktor licznych publikacji i albumów poświęconych historii XX wieku.

Spotkania z Zbigniew Gluza

Day 1 10 października, 2022
Day 2 11 października, 2022
Day 3 12 października, 2022
Dzień 3 12 października, 2022
Dzień 2 11 października, 2022