Zbigniew Krysiak

Zbigniew Krysiak

  • Ekonomista, prezes Instytutu Myśli Schumana

Ekonomista, prezes Instytutu Myśli Schumana, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Prezes Instytutu Myśli Schumana. Autor około 130 publikacji oraz około 90 recenzji naukowych w dziedzinie ekonomii. Posiada duże doświadczenie w praktyce gospodarczej. Pełnił funkcje członka zarządu i p.o. prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiceprezesa AIG Bank Polska. Był także dyrektorem zarządzającym oraz doradcą prezesa w PKO BP.  Członek grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. Zasiadał także w Komitecie Naukowym GPW. W 2006 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem przez Prezydenta Rzeczpospolitej za zasługi w rozwoju sektora bankowego w Polsce. W 2016 r. został odznaczony także Medalem Mikołaja Kopernika za zasługi dla rozwoju sektora bankowego w ostatnich 25 latach.  Jest ekspertem ekonomicznym powoływanym do różnych projektów w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.   

Spotkania z Zbigniew Krysiak

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023